MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 24.4. - 30.4. 2023 Plzeň | Česká republika
image with artdirection

Přehled vybraných partitur díla B. Smetany (kompletní přehled)

Přehled vybraných partitur díla B. Smetany (kompletní přehled)

 • České tance

  České tance vznikly v závěru Smetanova života. V této době píše svá vrcholná díla. České tance dělí se na 2 části/řady. První řada obsahuje 4 polky a druhá řada 10 tanců: Furiant – a moll, Slepička – B dur, Oves – As dur, Medvěd – C dur, Cibulička – G dur, Dupák – D dur, Hulán – A dur, Obkročák – Es dur, Sousedská – H dur, Skočná – F dur. Vznikly jako protipól k Dvořákovým Slovanským tancům.

 •     1. řada

 • Polka fis moll (pdf 1,9 MB)
  Polka fis moll
  Polka a moll (pdf 1,7 MB)
  Polka a moll
  Polka F dur (pdf 2,3 MB)
  Polka F dur
  Polka B dur (pdf 2,0 MB)
  Polka B dur
 •     2. řada

 • Furiant (pdf 3,7 MB)
  Furiant
  Slepička (pdf 2,7 MB)
  Slepička
  Medvěd (pdf 2,8 MB)
  Medvěd
  Oves
  Oves
  Cibulička (pdf 2,5 MB)
  Cibulička
  Dupák (pdf 2,9 MB)
  Dupák
  Hulán (pdf 2,3 MB)
  Hulán
  Obkročák (pdf 2,0 MB)
  Obkročák
  Sousedská (pdf 2,2 MB)
  Sousedská
  Skočná (pdf 2,9 MB)
  Skočná
 • Črty

  Črty zkomponoval B. Smetana tehdy, když prožíval jedno z těžkých životních období, kdy mu zemřely 3 ze 4 dcer. Na tuto událost reagoval velkým dílem - Klavírní trio g moll

 •     Op. 4

 • Preludium
  Idyla (pdf 0,6 MB)
  Idyla
  Vzpomínka (pdf 0,6 MB)
  Vzpomínka
  Vytrvalá snaha
 •     Op. 5

 • Scherzo - polka
  Zádumčivost
  Přívětivá krajina
  Rapsódie
 • Bagately a impromptus

  Jedná se o drobné skladby, které Bedřich Smetana psal vedle studijních prací u Josefa Proksche, podobně jako například Lístky do památníku.

 • Nevinnost (pdf 0,5 MB)
  Nevinnost
  Sklíčenost
  Idyla
  Touha
  Radost
  Pohádka
  Láska (pdf 0,6 MB)
  Láska
  Nesvár
 • Sny

  Cyklus šesti charakteristických skladeb, kde lze najít jak skladby drobnější, tak skladby virtuózní. Tento cyklus Bedřich Smetana zkomponoval v závěrečném a závažném období života, kdy mu skladatelskou činnost komplikovaly zdravotní problémy (nemoc, hluchota).

 • Zaniklé štěstí
  Útěcha
  V salóně
  V Čechách
  Před hradem
  Slavnost českých venkovanů
  Slavnost českých venkovanů
 • Lístky do památníku

  Ve 40. 50. letech se Bedřich Smetana věnoval především pedagogickému působení, díky čemuž vznikla řada instruktivních skladeb, které byly sice méně rozsáhlé, zato bohaté na nálady, dojmy, kompoziční postupy a výrazové možnosti. K takovýmto skladbám se řadí i Lístky do památníku. Své první Lístky do památníku věnoval Kláře Schumanové.

 •     Lístky do památníku

 • Moderato H dur
  Allegro As dur
  Agitato E dur
  Allegro comodo e moll
 •     Lístky do památníku op. 2

 • Preludium C dur
  Moderato a moll (pdf 0,6 MB)
  Moderato a moll
  Vivace G dur (pdf 1,0 MB)
  Vivace G dur
  Allegro e moll
  Moderato con anima D dur
 •     Lístky do památníku op. 3

 • Robertu Schumannovi E dur
  Píseň pocestného A dur
  Je slyšet sykot, hukot a svist „Es siedet und brauset“ cis moll
 • Šest charakteristických skladeb

  Tento cyklus napsaný v roce 1848 Bedřich Smetana věnoval Ferencu Listzovi, kterého znal, ačkoliv ne osobně, a velice uznával. Ten jej ocenil a dokonce doporučil k vydání. Jedná se o drobné programní skladby, jež byly napsány v době, kdy Bedřich Smetana studoval u Josefa Proksche.

 • V lese
  Vznikající vášeň
  Pastýřka
  Touha
  Touha
  Válečník
  Zoufalství
 • Tři salónní polky

  Drobné polky věnované Kateřině Kolářové (Smetanové), manželce Bedřicha Smetany

 • Allegro comodo Fis dur
  Allegro comodo Fis dur
  Moderato f moll
  Moderato f moll
  Allegretto E dur
  Allegretto E dur
 • Tři poetické polky

  Drobné skladby, které Bedřich Smetana věnoval své žačce Matyldě Bellotové.

 • Vivo Es dur (pdf 0,7 MB)
  Vivo Es dur
  Meno allegro g moll (pdf 0,8 MB)
  Meno allegro g moll
  Allegro A dur
 • Vzpomínky na Čechy ve formě polek

  Vzpomínky na Čechy napsal B. Smetana ve Švédsku. Geniálně takto vyjádřil stesk po domově.

 •     Op. 12

 • Molto moderato a moll
  Moderato e moll
 •     Op. 13

 • Moderato e moll (pdf 0,6 MB)
  Moderato e moll
  Allegro tempo rubato Es dur
 • Etudy

 • Koncertní etuda C dur

  Je to technicky velmi náročná skladba, ve které se střídají a prolínají 2 základní myšlenky.

  Koncertní etuda „Na břehu mořském“

  Tuto kompozici napsal Bedřich Smetana jednak jako brilantní kus pro svá koncertní vystoupení, ale také jako vzpomínku na pobyt ve Švédsku. V celé skladbě je slyšet zvuk moře, vlny, které narážejí na břeh.

  Koncertní etuda „Na břehu mořském“
 • Samostatné skladby

 • Macbeth a čarodějnice

  Skladba vznikla v tzv. švédském období, kdy Smetana pobýval v Göteborgu. V této době Smetana tíhne k novoromantismu, komplikovanější harmonii a smělejším hudebním prostředkům.

  Macbeth a čarodějnice
  Koncertní fantazie na české národní písně

  K této kompozici použil Smetana písně ze sbírek Karla Jaromíra Erbena a Jana Pavla Martinovského. Spojuje zde národní písně a bravurní techniku.

  Luisina polka

  Tuto polku komponuje mladý Smetana při pobytu u svých příbuzných v Novém Městě nad Metují. K napsání této drobné polky ho inspirovala jeho sestřenka Luisa.

  Jiřinková polka

  Jde o hudební vyjádření radosti z Jiřinkových slavností a bálu v České skalici. Jiřinkové slavnosti - slavnost, při které se vystavovaly vypěstované jiřinky. Za nejkrásnější získávali pěstitelé ceny. Po výstavě následoval slavnostní bál.

  Polka „Ze studentského života“

  Technicky nenáročná skladba je vzpomínkou na Smetanův studentský život.

  Polka „Vzpomínka na Plzeň“

  Tato polka je jedna z raných tanečních kompozic. Bedřich Smetana ji věnoval Kateřině Kolářové (Smetanové).

  Bettina polka

  Polku psal Smetana v době, kdy pobýval ve Švédsku pro svou druhou manželku Bettinu Ferdinandovou

  Vidění na plese

  Vidění na plese nebo také Ball vision skladbu napsal Smetana ve švédském období. Inspirací mu byla dívka jménem Fröjda Benecková, do které se zamiloval na jednom z plesů, kde byl častým hostem.