MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 24.4. - 30.4. 2023 Plzeň | Česká republika
image with artdirection

Podmínky účasti

Podmínky účasti

Věkový limit a soutěžní kategorie

Soutěž má tři věkové kategorie a je určena pro české i zahraniční klavíristy, kteří:

 • a) pro I. kategorii splňují horní věkový limit 16 let (narozeni v roce 2009 a mladší)
  Soutěž I. kategorie proběhne v jediném soutěžním kole.
 • b) pro II. kategorii splňují horní věkový limit 20 let (narozeni v roce 2005 a mladší)
  Soutěž II. kategorie proběhne ve dvou soutěžních kolech.
 • c) pro III. kategorii splňují horní věkový limit 30 let (narozeni v roce 1995 a mladší)
  Soutěž III. kategorie proběhne ve třech soutěžních kolech.
  Do 3. kola III. kategorie postupují maximálně čtyři kandidáti.

Termín a místo konání soutěže

35. MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ se uskuteční v době od 22. do 28. března 2025 v Plzni.

Soutěž, koncert vítězů a slavnostní zakončení proběhnou v koncertním sále Konzervatoře Plzeň. Třetí kolo III. kategorie se bude konat ve Velkém sále Měšťanské besedy v Plzni.

Další podmínky účasti

 • Hra zpaměti je povinná ve všech soutěžních kolech.
 • Pořadí skladeb v jednotlivých kolech lze volit libovolně kromě skladby dle volného výběru kandidáta, která musí být zahrána jako poslední v každém soutěžním kole.
 • Soutěžní vystoupení jsou veřejná.
 • Změny v soutěžním repertoáru je možno písemně nebo e-mailem nahlásit organizátorovi soutěže do 15. 1. 2025. Po tomto datu nejsou již žádné změny oznámeného soutěžního repertoáru možné.
 • Případné rozhlasové či televizní přenosy a záznamy soutěžních vystoupení jsou k dispozici pořadateli a slouží k propagaci soutěže. V případě komerčního užití záznamů budou tyto předmětem dalšího jednání.

Zdroj notového materiálu pro studium skladeb Bedřicha Smetany

V případě sporu je určující edicí skladeb Bedřicha Smetany následující vydání:
Bedřich Smetana: Klavírní skladby, 7 dílů, Editio Bärenreiter

Notový materiál je možno objednat na adrese:
Bärenreiter Praha s. r. o.
hudební nakladatelství
náměstí Jiřího z Poděbrad 112/19,
130 00 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 274 001 911,274 001 933 fax.: +420 222 220 829
e-mail: info@baerenreiter.cz, zcentrum@ebp.cz
www.baerenreiter.cz

Soutěžní podmínky jsou vydávány v jazyce českém a anglickém. V případě sporu platí jako autentický jazyk český.