MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 13.11. - 19.11. 2018 Plzeň | Česká republika
image with artdirection

Přihláška a vstupní poplatek

Přihláška a vstupní poplatek

Každý soutěžící je povinen:

1) do 31.8. 2018 vyplnit on-line přihlašovací formulář

2) do 31.8. 2018 zaslat vstupní poplatek

 • ve výši 1500 Kč (poplatek je nevratný) na bankovní konto číslo:
  0721925329/0800
  (pouze pro platbu v České republice, číslo konta pro platbu ze zahraničí je uvedeno v anglické verzi)

Jako variabilní symbol při platbě vstupního poplatku uvedou čeští účastníci rodné číslo, zahraniční účastníci uvedou číslo cestovního pasu.

Vyplnění přihlašovacího formuláře se všemi požadovanými přílohami a uhrazení vstupního poplatku do 31.8. 2018 je podmínkou pro účast v soutěži.

K elektronické přihlášce soutěžící připojí

 • čeští účastníci:
 • elektronickou kopii rodného listu nebo občanského průkazu se jménem, datem narození a rodným číslem
 • svoji portrétní fotografii v požadovaném formátu – viz přihlašovací formulář
 • zahraniční účastníci:
 • elektronickou kopii pasu se jménem, datem narození a číslem pasu
 • svoji portrétní fotografii v požadovaném formátu – viz přihlašovací formulář

Pořadatel soutěže potvrdí příjem přihlášky do 15. 9. 2018