MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 24.4. - 30.4. 2023 Plzeň | Česká republika
image with artdirection

Soutěžní repertoár pro III. kategorii (do 30 let)

Soutěžní repertoár pro III. kategorii (do 30 let)

 • Soutěžící narozeni v roce 1995 a mladší.
 • Soutěž proběhne ve třech soutěžních kolech.

Program - 1. kolo

 • Maximální časový limit vystoupení je 20 minut.
 • Nedodržení časového limitu u skladeb B. Smetany bude důvodem k vyřazení kandidáta ze soutěže.
 • Volná skladba musí být hrána jako poslední.
 • 1. jedna koncertní etuda virtuózního charakteru z díla těchto autorů:
  F. Chopin, F. Liszt, B. Smetana, S. Rachmaninov, A. Skrjabin
 • 2. B. Smetana: skladby dle výběru kandidáta v rozsahu minimálně 7 minut.
  Výběr musí obsahovat povinně jednu polku z I. řady cyklu České tance.
 • 3. volný výběr ze skladeb českých nebo světových romantických autorů

Program - 2. kolo

 • Maximální časový limit vystoupení je 45 minut.
 • Nedodržení časového limitu u skladeb B. Smetany bude důvodem k vyřazení kandidáta ze soutěže.
 • Volná skladba musí být hrána jako poslední.
 • 1. jedna celá sonáta z díla těchto autorů:
  J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. L. Dusík, J. V. H. Voříšek
 • 2. B. Smetana: skladby dle výběru kandidáta v rozsahu minimálně 15 minut.
  Výběr musí obsahovat povinně jednu skladbu z II. řady cyklu České tance a nesmí obsahovat skladby B. Smetany, které soutěžící hrál v 1. kole soutěže.
 • 3. skladba (skladby) dle volného výběru kandidáta.
  Výběr nesmí obsahovat skladby, které soutěžící hrál v 1. kole soutěže.

Program - 3. kolo:

Jeden koncert s orchestrem z následujících:

 • W. A. Mozart: Koncert d moll K.V. 466
 • W. A. Mozart: Koncert C dur K.V. 467
 • W. A. Mozart: Koncert A dur K.V. 488
 • L. v. Beethoven: Koncerty č. 1 - 5
 • E. Grieg: Koncert a moll
 • F. Chopin: Koncerty e moll, f moll
 • R. Schumann: Koncert a moll
 • F. Liszt: Koncert Es dur

Notový materiál