MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 24.4. - 30.4. 2023 Plzeň | Česká republika
image with artdirection

Prezidium a porota soutěže

Prezidium a porota soutěže

Prezidium soutěže

Předseda prezidia

  • MgA. Miroslav Brejcha, ředitel Konzervatoře Plzeň

Členové

  • Mgr. Eliška Bartáková, náměstkyně primátora města Plzně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí
  • Prof. Rudolf Bernatík, Ostravská univerzita
  • Karel Friesl, Konzervatoř Plzeň
  • MgA. Jan Jiraský, Ph.D., vedoucí klávesové katedry Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
  • Prof. Ivan Klánský, děkan hudební fakulty AMU Praza
  • Mgr. František Maxián, Pražská konzervatoř
  • PhDr. Olga Mojžíšová, Muzeum Bedřicha Smetany
  • Mgr. art. Marcel Štefko, ArtD., VŠMU Bratislava
  • Ing. Vladislav Vilímec, člen Senátu Parlamentu ČR

Porota

Porotu 35. MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÉ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE tvoří vynikající umělci a klavírní pedagogové z České republiky a ze zahraničí. Definitivní složení poroty bude zveřejněno před zahájením soutěže.