MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 24.4. - 30.4. 2023 Plzeň | Česká republika
image with artdirection

Prezidium a porota soutěže

Prezidium a porota soutěže

Prezidium soutěže

Předseda prezidia

 

  • MgA. Miroslav Brejcha, ředitel Konzervatoře Plzeň

Členové

  • Mgr. Eliška Bartáková, náměstkyně primátora města Plzně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí
  • Prof. Rudolf Bernatík, Ostravská univerzita
  • Karel Friesl, Konzervatoř Plzeň
  • MgA. Jan Jiraský, Ph.D., vedoucí klávesové katedry Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
  • Prof. Ivan Klánský, děkan hudební fakulty AMU Praza
  • Mgr. František Maxián, Pražská konzervatoř
  • PhDr. Olga Mojžíšová, Muzeum Bedřicha Smetany
  • Mgr. art. Marcel Štefko, ArtD., VŠMU Bratislava
  • Ing. Vladislav Vilímec, člen Senátu Parlamentu ČR

Porota 34. ročníku Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže:

 

Předseda poroty:
prof. Ivan Klánský
Akademie múzických umění Praha, ČR

Předseda poroty:

Prof. Ivan Klánský
Akademie múzických umění Praha, ČR

Členové poroty:

MgA. Miroslav Brejcha
Konzervatoř Plzeň, ČR

Prof. dr hab. Alicja Paleta-Bugaj
Uniwersytet Muzyczny Frederyka Chopina, Varšava, Polsko

MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Janáčkova akademie múzických umění Brno, ČR

Mgr. art. Marcel Štefko, ArtD.
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovensko