MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 13.11. - 19.11. 2018 Plzeň | Česká republika
image with artdirection

Prezidium a porota soutěže

Prezidium a porota soutěže

Prezidium soutěže

Předseda prezidia

  • MgA. Miroslav Brejcha, ředitel Konzervatoře Plzeň

Členové

  • Prof. Rudolf Bernatík, Ostravská univerzita
  • Karel Friesl, Konzervatoř Plzeň
  • MgA. Jan Jiraský, Ph.D., vedoucí klávesové katedry Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
  • Prof. Ivan Klánský, vedoucí klávesové katedry Akademie múzických umění v Praze
  • Vladimír Líbal, Magistrát města Plzně
  • Mgr. František Maxián, Pražská konzervatoř
  • PhDr. Olga Mojžíšová, Muzeum Bedřicha Smetany
  • Ing. Vladislav Vilímec, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Porota

Porotu 33. MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÉ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE tvoří vynikající umělci a klavírní pedagogové z České republiky a ze zahraničí. Definitivní složení poroty bude zveřejněno před zahájením soutěže.