MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 24.4. - 30.4. 2023 Plzeň | Česká republika
image with artdirection

Výsledky 33. ročníku

Výsledky 33. ročníku

Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž
člen EMCY
člen Alink-Argerich Foundation

Plzeň, 13. - 19. listopadu 2018

Výsledky 1.kateqorie


Vlčková Eliška ČR / Czech republic 1. cena / 1 st Prize
Tkadlčíková Eliška ČR / Czech republic 2. cena / 2nd Prize 
Jaklová Veronika ČR / Czech republic 2. cena / 2nd Prize 
Koudelková Magdalena ČR / Czech republic 3. cena / 3rd Prize
Davydov Fedor Rusko / Russia  Čestné uznání / Certificate of Merit
Filipová Barbora ČR / Czech republic Čestné uznání / Certificate of Merit 
Grischenko Algerd Bělorusko / Belarus Čestné uznání / Certificate of Merit

Výsledky 2.kateqorie

Skripachev German Rusko / Russia 1. cena / 1st Prize
Ayvazyan Kristine ČR / Czech republic 2. cena / 2nd Prize
Škrobánek Jan ČR / Czech republic 3. cena / 3rd Prize
Ushakova Marharyta Ukrajina / Ukraine3. cena / 3rd Prize
Kwan Hsin-Yu Taiwan 3. cena / 3rd Prize
Ayvazyan Kristine ČR / Czech republic Cena EMCY/ EMCY Prize

Výsledky 3.kateqorie

Vasileva Darya Rusko / Russia 1. cena / 1 st Prize
Vrána Tomáš ČR / Czech republic 1. cena / 1 st Prize
Trubač Vojtěch ČR / Czech republic 2. cena / 2nd Prize
Langerová Lucie ČR / Czech republic 3. cena / 3rd Prize