MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 24.4. - 30.4. 2023 Plzeň | Česká republika
image with artdirection

Ceny

Ceny

Pro jednotlivé kategorie 35. Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže jsou vypsány následující finanční ceny:

I. kategorie:

  • 1. cena: 10 000 Kč
  • 2. cena:   5 000 Kč
  • 3. cena:   3 000 Kč

II. kategorie:

  • 1. cena: 30 000 Kč
  • 2. cena: 15 000 Kč
  • 3. cena:   8 000 Kč

III. kategorie:

  • 1. cena: 50 000 Kč
  • 2. cena: 25 000 Kč
  • 3. cena: 12 000 Kč

Cena Bedřicha Smetany 30 000 Kč


Další ustanovení pro udělení cen

Soutěžní porota může některou z cen neudělit.

V případě udělení více stejných cen v jedné kategorii má porota právo finanční částku určenou dané kategorii sloučit a rozdělit způsobem, který bude respektovat udělení cen. Rozhodnutí poroty je konečné.

Nositelé 1., 2. a 3. ceny získávají titul "laureát soutěže".

Účast vybraných laureátů soutěže na koncertě vítězů v neděli 28. března 2025 je podmínkou pro obdržení finančního ocenění a dalších udělených cen.