MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 24.4. - 30.4. 2023 Plzeň | Česká republika
image with artdirection

Soutěžní repertoár pro II. kategorii (do 20 let)

Soutěžní repertoár pro II. kategorii (do 20 let)

 • Soutěžící narozeni v roce 2005 a mladší.
 • Soutěž proběhne ve dvou soutěžních kolech.

Program - 1. kolo

 • Maximální časový limit vystoupení je 20 minut.
 • Nedodržení časového limitu u skladeb B. Smetany bude důvodem k vyřazení kandidáta ze soutěže.
 • Volná skladba musí být hrána jako poslední.
 • 1. jedna koncertní etuda virtuózního charakteru z díla těchto autorů:
  F. Chopin, F. Liszt, B. Smetana, S. Rachmaninov, A. Skrjabin
 • 2. B. Smetana: skladba (skladby) dle výběru kandidáta v rozsahu minimálně 7 minut
 • 3. volný výběr ze skladeb českých nebo světových romantických autorů

Program - 2. kolo

 • Maximální časový limit vystoupení je 30 minut.
 • Nedodržení časového limitu u skladeb B. Smetany bude důvodem k vyřazení kandidáta ze soutěže.
 • Volná skladba musí být hrána jako poslední.
 • 1. rychlá věta z klasické sonáty z díla těchto autorů:
  J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. L. Dusík, J. V. H. Voříšek
  nebo jedno rondo z díla  W. A. Mozarta nebo L. van Beethovena
 • 2. B. Smetana: skladby dle výběru kandidáta v rozsahu minimálně 10 minut. Výběr nesmí obsahovat skladby B. Smetany, které soutěžící hrál v 1. kole soutěže.
 • 3. skladba (skladby) dle volného výběru kandidáta. Výběr nesmí obsahovat skladby, které soutěžící hrál v 1. kole soutěže.

Notový materiál