MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 24.4. - 30.4. 2023 Plzeň | Česká republika
image with artdirection

Soutěžní repertoár pro I. kategorii (do 16 let)

Soutěžní repertoár pro I. kategorii (do 16 let)

 • Soutěžící narozeni v roce 2009 a mladší.
 • Soutěž proběhne v jediném soutěžním kole.
 • Maximální časový limit vystoupení je 20 minut.
 • Nedodržení časového limitu u skladeb B. Smetany bude důvodem k vyřazení kandidáta ze soutěže.
 • Volná skladba musí být hrána jako poslední.

Soutěžní repertoár pro I. kategorii:

 • 1. rychlá věta z klasické sonáty z díla těchto autorů:
  J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. L. Dusík, J. V. H. Voříšek
  nebo jedno rondo z díla  W. A. Mozarta nebo L. van Beethovena
 • 2. B. Smetana: skladba (skladby) dle výběru kandidáta v rozsahu minimálně 7 minut
 • 3. skladba (skladby) dle volného výběru kandidáta

Notový materiál